Bemesting van D.C.M.

 

 Wij van 't Fryske Wâld betrekken al ongeveer 20 jaar bemesting van D.C.M. De bemesting van D.C.M. is van hoge kwaliteit. Deze kwaliteit hebben we niet alleen bij het tuinonderhoud van onze clientèle ondervonden. Ook het gebruik van de bemesting op ons groencentrum (beplanting in pot) en de modeltuinen heeft tot zeer goede resultaten geleid. D.C.M. producten geven bovendien een lange werking en een geleidelijke groei en zijn milieuvriendelijk.

 

Om u van dienst te zijn hebben we een stappenplan aan onze website toegevoegd, waarin u op eenvoudige wijze uw Gazon en/of siertuin in goede conditie kunt brengen.

 
Bemesting Gazon

 Het twee stappenplan, om uw gazon in goede conditie te houden.

 

Stap 1

 De zuurgraad van de ondergrond van het gazon op niveau brengen en deze vervolgens op niveau houden. In de meeste gevallen is de ondergrond van het gazon te zuur, waardoor voedingsstoffen onvoldoende opgenomen kunnen worden. De zuurgraad voor een optimaal gazon dient een waarde van 6-6,5 te hebben. De zuurgraad van de ondergrond op niveau brengen doen we door het strooien van Kalk. Tevens zorgt het strooien van kalk ervoor, dat mosvorming wordt gereduceerd. ( zie ook mosvorming in het gazon)


Stap 2

 De voedingswaarde van de ondergrond van het gazon verbeteren, met als doel het creëren van een mooie donkergroene grasmat. De voedingswaarde omhoog brengen doen we door het strooien van gazonmeststof en najaarsgazonmeststof in de herfst. Deze najaarsgazonmeststof zorgt er tevens voor, dat het gazon in de winter voldoende voeding krijgt en groener blijft. Mosvorming in het Gazon. Indien u veel mos in het gazon heeft kan dit bestreden worden door het strooien van Gazon-Pur. Deze bemesting zorgt ervoor, dat het mos ongeveer na drie weken dood is. Daarna kan het gazon geverticuteerd worden, zodat het dode mos verwijderd wordt. Daarna kunnen de kale plekken in het gazon ingezaaid worden met Activo-graszaad voor speelgazon. Daarna dient u de stappen 1 en 2 te volgen om opnieuw mosvorming te voorkomen. Lees meer op: www.dcm-info.nl

 

Schema bemesting Gazon (volgens de gemiddelde standaardhoeveelheid)
  Voorjaar Zomer Najaar
Groenkalk 20 kg. Per 200 M2   20 kg. Per 200 M2
Gazonmeststof 20 kg. Per 200 M2 20 kg. Per 200 M2  
Najaarsgazonmest     10 kg. Per 200 M2
Gazon-Pur 10 kg. Per 100 M2    

 

 

Wilt u exact weten, welke bemesting uw gazon nodig heeft? Aan de hand van een door u aan te leveren bodemmonster kunnen we exact (kosten voor het analyseren van het bodemmonster zijn € 7,00 per monster) bepalen, hoeveel en welke bemesting uw gazon nodig heeft.

 
Onkruid in het Gazon.

 Klaver, boterbloem, paardenbloem, madeliefje, perzikkruid, muur en kleefkruid zijn onkruiden die in gazons voor kunnen komen. Door een goede voeding met gazonmeststof kunnen deze onkruiden voorkomen worden. Doordat er door het gebruik van gazonmeststof een dichte grasmat ontstaat, hebben onkruiden minder kans om tot ontwikkeling te komen. Mochten er toch onkruiden in het gazon voorkomen, dan kunnen die alleen bestreden worden d.m.v. Chemische onkruidbestrijding. Het toepassen van gazonmest is dus tevens belangrijk om onkruiden te voorkomen, aangezien Chemische onkruidbestrijding geen milieuvriendelijke oplossing is.

 

Bemesting Siertuin

 Het twee stappenplan, om uw beplanting in goede conditie te houden.

 

Stap 1

 Net zoals bij de bemesting van het gazon, dient ook de zuurgraad van de siertuin op niveau te worden gebracht. Evenals bij het gazon doen we dit natuurlijk door het strooien van Kalk. Er zijn echter planten, die niet van een kalkrijke ondergrond houden. Deze beplanting noemen we Zuurminnende planten zoals bv. Rhododendron, Azalea, Skimmia, Heide, Pieris enz. Deze beplanting heeft dus geen Kalk nodig.

 

Stap 2

 De voedingswaarde van de ondergrond van de beplanting verbeteren, met als doel het creëren van optimale omstandigheden voor de groei en ontwikkeling van de beplanting. Ook hier maken we weer onderscheid tussen kalkminnende en zuurminnende beplanting. De voedingswaarde van de ondergrond bij kalkminnende beplanting verbeteren we door het  strooien van siertuinmest. De voedingswaarde van de ondergrond van zuurminnende beplanting verbeteren we door het strooien van Azalea-Rhodo-Hortensia mest. Deze bemesting is ook speciaal voor Blauwe hortensia's, die d.m.v. deze bemesting hun blauwe kleur behouden. Lees meer op: www.dcm-info.nl

Schema bemesting Siertuin (volgens de gemiddelde standaardhoeveelheid) 
  Voorjaar Zomer Najaar
Kalkminnende beplanting      
Groenkalk 20 kg. Per 200 M2   20 kg. Per 200 M2
Siertuinmest 20 kg. Per 200 M2 20 kg. Per 200 M2  
Zuurminnende beplanting      
Azalea-Rhodo-Hortensia mest 10 kg. Per 100 M2 10 kg. Per 100 M2  

 

 

Wilt u exact weten, welke bemesting uw siertuin nodig heeft? Aan de hand van een door u aan te leveren bodemmonster kunnen we exact (kosten voor het analyseren van het bodemmonster zijn € 7,00 per monster) bepalen, hoeveel en welke bemesting uw siertuin nodig heeft.
Samenstelling Bemesting Elke meststof van D.C.M. heeft een specifieke, doordachte formule gebaseerd op vijf hoofdbestanddelen. Deze vijf hoofdbestanddelen zijn:

 1. N (Stikstof): Bevordert de groei van en de bladontwikkeling bij beplanting. Bij Gazon bevorderd stikstof de groei.
 2. P (Fosfor):Is belangrijk voor de wortelontwikkeling van beplanting en gazon en bepaalt het aantal bloemen.
 3. K (Kali):Bepaalt de grootte van de vruchten en de kleur van de bloemen en bevorderd de stevigheid van de grasmat.
 4. Mg (Magnesium):Wordt extra toegevoegd voor de groenkleuring van de bladeren en het verkrijgen van een diepgroene graskleur.
 5. Sporen (Sporenelementen):Plantenvitamines die vooral versterkend gaan werken.


Specifieke samenstelling bemesting per soort:

 • GroenkalkNW 50 - 15%
 • Magnesium (NW = Neutraliserende waarde) 

Kalk strooien is een eerste vereiste voor een geslaagde aanleg en onderhoud van gazon en beplanting. Door natuurlijke verzuring van gronden is de zuurgraad (PH) veelal te laag. (= te zuur). Een te zure grond zal de opname van voedingsstoffen (NPK-MG-Sporen) remmen. 

 • Gazonmeststof NPK 8-6-7 + 3 MgO 
 • Najaarsgazonmest NPK 8-4-15 + 3 MgO + ijzer 
 • Gazon-Pur NPK 8-4-20 + 3 MgO
 • Siertuinmest NPK 6-4-10 + 2 MgO 
 • Azalea-Rhodo-Hortensiamest NPK 5-6-8 + 3 MgO + ijzer