Tuinonderhoud is één van de belangrijkste werkzaamheden m.b.t. de tuin. Het Onderhoud zorgt er immers voor, dat uw tuin in goede conditie blijft, zodat u van uw tuin kunt blijven genieten. 

 

Bovenstaand betekent, dat uw tuin regelmatig gesnoeid en bemest dient te worden.
’t Fryske Wâld, kan u voor de Snoei en/of de Bemesting van uw tuin een vrijblijvende Offerte aanbieden. 


Tevens is het mogelijk een Specifiek Bemestingsplan voor uw tuin de maken. Hiervoor nemen we dan een Grondmonster, waardoor we precies de zuurgraad en de voedingswaarde van uw grond kunnen bepalen en zodoende ook kunnen aangeven welke en hoeveel bemesting uw tuin nodig heeft. (kosten € 7,- per grondmonster)    

Kijk voor meer informatie bij bemesting.


Voor het Onderhoud van uw Tuin biedt 't Fryske Wâld een scala aan mogelijkheden bv.

  • jaarlijkse Snoei en of Bemestingsbeurt (meestal in febr. maart)
  • jaarrond Onderhoud, schoffelen, gras maaien, bemesten, snoeien.
  • Onderhoud bv. één maal per kwartaal. 
  • Vakantie Onderhoud, gras maaien en /of schoffelen.